• Ecza Depolarında Matbu Evrak Numarasını nasıl yazabilirim?    Ecza Depolarından alnan faturalarda Belge No alanında yer alan veriler depoların sisteminden takip numaralarını göstermektedir. Fatura Çevirici - Eczane Çevirici programında yer alan Resmi No sütunundaki veriyi doldurarak Mali Müşavir Programınıza yeniden veri güncellemesi yapmadan Belge No alanını güncelleyebilirsiniz.