• Diğer    Genel Parametre Tanımlama (Araçlar) > Seçenekler > Diğer

     

    Resimde de gösterildiği üzere bu seçenek seçili olduğunda aşağıda yer alan Fatura Dönüştürü Ekranı program ilk açıldığında gelmeyecektir. Seçili olmadığı durumda ise otomatik olarak açılışta ekra gelecektir.