• Aktarım Seçenekleri - 1  Genel Parametre Tanımlama (Araçlar) > Seçenekler > Aktarım Seçenekleri - 1

   

  Aktarım Seçenekleri - 1 maddeler halinde açıklayalım;


  1.Kdvsiz Tutarı Yazma (Gms.Net, Mikro BA/BS için) : Özellikle Gms.Net programında oluşturulan fişte Kdvsiz tutarı yazmamak için kullanılır. Ayrıca Mikro programı için hazırlanan Evrak Detaylı Muhasebe Fişinin (Ba/Bs) oluşması için bu alanın işaretli olmamaması gerekir.

  2.Fatura Türünü Açıklamanın Başına Yaz : Araçlar > Fatura Türü tanımında olan değerin Fiş Satır Açıklamasının başına yazılmasını sağlar.

  3.TC. No / Vergi No'yu her satıra yaz (Gms.Net, Logo, Mikro) : TC.No/Vergi No'yu her satırda yazılmasını istiyorsak bu alanın seçili olması gerekir. Özellikle Ba/Bs'ye uygun aktarım yapıldığı durumlarda kullanılır.

  4.Kdv Yevmiye Satırları için Ba/Bs işaretle (Luca,Datasoft,Logo,Eta,Mikro için) : Hesaplanan (391) ve İndirilecek (191) KDV hesap kodlarının bulunduğu satırların da Ba/Bs ye tabi olarak işaretlenmesi için kullanılır. Desteklendiği programlar ise (Luca,Datasoft,Logo,Eta,Mikro)'dur.

  5.Cari Hesap Yevmiye Satırları için Ba/Bs işaretle : Cari Hesap kodlarının bulunduğu satırların da Ba/Bs ye tabi olarak işaretlenmesi için kullanılır.  

  6.Alış/Satış Yevmiye Satırları için Ba/Bs işaretle (Luca,Datasoft,Logo,Eta,Mikro için) : Yurtiçi Satışlar (600) ve Mal Alış (153) hesap kodlarının bulunduğu satırların da Ba/Bs ye tabi olarak işaretlenmesi için kullanılır. Desteklendiği programlar ise (Luca,Datasoft,Logo,Eta,Mikro)'dur.

  7.Cari Hesap Kodunu Kullan : Alış/Satış Yevmiye Satırları için Ba/Bs işaretle (Luca,Datasoft,Logo,Eta,Mikro için) seçili olduğu durumlarda aktif olur ve Ba/Bs kodu olarak cari hesap kodunun kullanılması sağlanır.

  8.Cari Hesap Unvanını Kullan (Logo için) : Alış/Satış Yevmiye Satırları için Ba/Bs işaretle (Luca,Datasoft,Logo,Eta,Mikro için) seçili olduğu durumlarda aktif olur ve Ba/Bs kodu olarak Cari Hesap Unvanını Logo programı için kullanılır.

  9.Ba/Bs Hesap Kodunu Kullan : Alış/Satış Yevmiye Satırları için Ba/Bs işaretle (Luca,Datasoft,Logo,Eta,Mikro için) seçili olduğu durumlarda aktif olur ve Ba/Bs kodu olarak Ba/Bs Hesap Kodu kullanılır. Bu alanın seçili olması durumunda resimde belirtilen alanın doldurulması gerekmektedir.

   

   

  10.Fiş Satır Açıklaması : Fiş satır açıklamasının aktif olabilmesi için 12 nolu alanda değerler olması gerekmektedir. 12 nolu alandaki değerlere göre fiş açıklaması şöye olacaktır (Cari Hesap Unvanı-Belge No-Belge Tarihi (Yıldız Ayakkabıcılık-A123456-12.04.2015)). Fiş satır açıklamasında kullanacağınız değerler burada yer almaktadır.

  11.Sağ ve Sol yön okları 10 nolu alandan 12 nolu alana değer atamak için üst sağ yön ok işaretini kullanınız. 12 nolu alandan 10 nolu alana değer atamak için alt sol yön ok işaretini kullanınız.

  12.Fiş satır açıklamasında olan değerler bu alanda sıralanmaktadır.

  13.12 nolu alanındaki değerleri Yukarı/Aşağı kaydırma simgesi

  14.Satır Açıklaması Ayracı : 12 nolu alanda yer alan değerlerin arasına kullanılacak ayraç burada tanımlanır. (-), (boşluk), (/) şeklinde kullanılabilir.