• 9-Dışarı Aktar     Dışarı Aktar: Muhasebe fişi oluşturma adımının son aşamasıdır. Aktarımı etkileyen bir hata varsa bu ekranda karşımıza çıkmaktadır. Örneğin eksik olan bir cari kodu olduğunda aşağıdaki hatayı almaktadır.    Aktarım Formatı Seçiniz: Aktarımı etkileyen bir hata olmadığında aşağıdaki pencere açılmaktadır. Bu pencereden hangi Mali Müşavir Programı kullanılıyorsa seçimi yapılmalıdır. Bu programlar Desteklenen Programlar bölümünde her program için Fiş Aktarma bölümlerinde anlatılacaktır.