• Dia Kullanıcıları için Fatura Çevirici Kullanımı   • Aktarım formatını Muhasebe Fişi xls (Orka SQL, Dia vb.) sonra , karşınıza aktarım dosyanın nereye hangi isimle kaydedileceğiyle ilgili bir pencere çıkacaktır. C veya D dizinine "faturacevirici" ismiyle kaydedebilirsiniz. 

  Daha sonra Dia programını açıp "Veri Aktarımı" modülüne giriniz.

  Veri Aktarım Sihirbazı

  Veri aktarım Yönü : Dia'ya Veri Aktarmak İstiyorum
  Muhasebe
  Muhasebe Fişleri
  Aktarım Yöntemi > Excel (Özel Tanım)
  [F5) Devam
  Muhasebe Fişi Aktarım Parametreleri
  Kayıtlı Parametreler : Önceden oluşturulan kayıt şablonudur.
  Aktarım Dosyası:Fatura Çevirici veya Eczane Çevirici'den oluşturulan muhasebe fiş dosyasıdır.
  Excel Kural Tanımı :Excel Muhasebe fiş dosyasına ait sutün tanımlamalarının yapıldığı bölümdür.

  Kullanıcı Eşleşme Tablosu : Özellikle tarih formatlarının düzgün bir şekilde aktarılması için kullanılır.

  [F2) Aktar