Gms.Net Kullanıcıları için Fatura Çevirici Kullanımı

Aktarım formatı olarak Gms.Net i seçtiğiniz takdirde bir excel dosyası açılacaktır. Bu dosyaya bir isim verip kaydediniz. 
Son olarak Gms.Net Fiş İşlemleri penceresinden “Dosyadan fiş aktarımı” nı seçip aktarımı tamamlayınız.
 


Detay
Luca Kullanıcıları için Fatura Çevirici Kullanımı

Aktarım formatı olarak Luca yı seçtiğiniz takdirde karşınıza şirket ve dönem bilgilerinin seçileceği bir pencere çıkar.Bu pencereden ilgili şirket ve dönemi seçiniz. (*) 
Yeni dosyanız “c:Luca_offline_yerel” klasörünün içinde “Fatura_cevirici.xml” olarak kaydedilmiştir. (*) 
Bundan sonra yapmanız gereken Luca Offline Veri girişi programını çalıştırıp “Aktarma İşlemleri” menüsünün altından “Fiş Aktarma” bölümüne girip “Fatura_cevirici.xml” dosyasını sisteme yüklemektir.(*) 
(*) : Önemli Not: Luca Aktarımını yapabilmeniz için daha önceden bilgisayarınıza “Luca Offline Veri Girişi” programını kurup , “Güncellemeler” bölümünden “Şirket ve Dönem Bilgilerini” güncellemiş olmanız gerekmektedir.
 


Detay
Mikro Kullanıcıları için Fatura Çevirici Kullanımı

Aktarım formatını Mikro seçtikten sonra , karşınıza aktarım dosyanın nereye hangi isimle kaydedileceğiyle ilgili bir pencere çıkacaktır. Örneğin masaüstünüze 'faturacevirici' ismiyle kaydedebilirsiniz.
Daha sonra Mikro programını açıp 'DB EXIM' butonuna tıklayınız. Açılan pencerede soldaki listeden 'Muhasebe Fişleri Tablosu' nu seçip , 'XML Import' butonuna tıklayınız.
Açılan pencerede 'Detaylar' a tıklayınız. 'Import' kısmından masaüstüne kaydettiğiniz dosyayı seçip bu pencereyi kapatın. 
Son olarak 'Import' butonuna tıklayıp , aktarımı tamamlayınız. 
 


Detay
Datasoft Kullanıcıları için Fatura Çevirici Kullanımı

Aktarım formatını Datasoft seçtikten sonra , karşınıza aktarım dosyanın nereye hangi isimle kaydedileceğiyle ilgili bir pencere çıkacaktır. Örneğin bilgisayarınızın C sürücüsüne 'faturacevirici' ismiyle kaydedebilirsiniz. 
Daha sonra Datasoft programını açıp 'Genel Muhasebe' menüsünden 'Parametreler Menüsü' ne geliniz. Buradan da 'Export/Import İşlemleri' nden 'Fişler' geliniz. 
Açılan ekranda yapılacak işlem için 'Import' u seçin. 
No aralığına için '0 - 1000' giriniz. 
Tarih aralığı için '01.01.2010 - 31.12.2010' giriniz. 
Referans tarihi aralığı için '01.01.2010 - 31.12.2010' giriniz. 
Çalışma dizinine Fatura Çevirici aracıyla kaydetmiş olduğunuz dosyanın yolunu yazınız.(Ör : C:,D: gibi) 
Kaynak Dosya ya Fatura Çevirici aracıyla kaydetmiş olduğunuz dosyanın ismini yazınız. 
Daha sonra enter a basıp Aktarımı başlatınız.
 

 


Detay
Orka Kullanıcıları için Fatura Çevirici Kullanımı

Aktarım formatını Orka seçtikten sonra , karşınıza aktarım dosyanın nereye hangi isimle kaydedileceğiyle ilgili bir pencere çıkacaktır. C veya D dizinine "faturacevirici" ismiyle kaydedebilirsiniz. 

Daha sonra Orka programını açıp "Bilanço/Muhasebe" modülüne giriniz.Açılan pencerede "Yansıtma/Entegre" menüsünden "Harici Fiş Transfer" e giriniz.

Açılan pencerede "Csv Dosya Transfer" e girip "Dosya Adı" kısmına 1.adımda kaydettiğiniz dosyayı seçiniz ve Enter'a basınız.


Detay
Eta Kullanıcıları için Fatura Çevirici Kullanımı

Aktarım formatını Eta v8 SQL sonra , karşınıza aktarım dosyanın nereye hangi isimle kaydedileceğiyle ilgili bir pencere çıkacaktır. C veya D dizinine "faturacevirici" ismiyle kaydedebilirsiniz. 

Daha sonra Eta v8 SQL programını açıp "Veri Aktarma" modülüne giriniz. Açılan pencerede "Aktarma İşlemleri" sekmesinden "ETA Dosya Aktarımı" a giriniz.

Açılan listeden sırasıyla Fiş Aktarma > Muhasebe Fişi > Dosyadan Fişe Aktarma (xml) seçiniz.

Yeni açılan pencereden "Dosya adı" alanını kullanarak "Fatura Çevirici" tarafından dosyanın yolu gösterilerek aktarım hazır hale getirilir ve "F2->Aktarma" kullanılarak aktarım tamamlanır.


Detay
Zirve Kullanıcıları için Fatura Çevirici Kullanımı

Aktarım formatını Excel (xls) seçtikten sonra , karşınıza aktarım dosyanın nereye hangi isimle kaydedileceğiyle ilgili bir pencere çıkacaktır. C veya D dizinine "faturacevirici" ismiyle kaydedebilirsiniz. 
Daha sonra Zirve programını açıp "Genel Muhasebe" modülüne giriniz. Açılan pencerede sayfanın altında yer alan  "Fatura Excel" menüsünden "Excel Tanım Tablosu" u kullanark oluşturduğumuz excel dosyasına göre bir şablon tanımı yapmalıyız.


Detay
Dia Kullanıcıları için Fatura Çevirici Kullanımı

  • Aktarım formatını Muhasebe Fişi xls (Orka SQL, Dia vb.) sonra , karşınıza aktarım dosyanın nereye hangi isimle kaydedileceğiyle ilgili bir pencere çıkacaktır. C veya D dizinine "faturacevirici" ismiyle kaydedebilirsiniz. 

Daha sonra Dia programını açıp "Veri Aktarımı" modülüne giriniz.

Veri Aktarım Sihirbazı

Veri aktarım Yönü : Dia'ya Veri Aktarmak İstiyorum
Muhasebe
Muhasebe Fişleri
Aktarım Yöntemi > Excel (Özel Tanım)
[F5) Devam
Muhasebe Fişi Aktarım Parametreleri
Kayıtlı Parametreler : Önceden oluşturulan kayıt şablonudur.
Aktarım Dosyası:Fatura Çevirici veya Eczane Çevirici'den oluşturulan muhasebe fiş dosyasıdır.
Excel Kural Tanımı :Excel Muhasebe fiş dosyasına ait sutün tanımlamalarının yapıldığı bölümdür.

Kullanıcı Eşleşme Tablosu : Özellikle tarih formatlarının düzgün bir şekilde aktarılması için kullanılır.

[F2) Aktar


Detay

Eğitim Videoları

Yukarı